Mijn favorieten

WOZ waardeloket


Van alle woningen in Nederland is sinds 1 oktober de WOZ-waarde openbaar. Op internet is daarvoor een register gelanceerd: wozwaardeloket.nl.
 

Staat mijn gemeente er bij?

Momenteel zijn er bij dat register ongeveer honderd gemeenten aangesloten met een kwart van de huizen in Nederland. Andere gemeenten is het vanwege it-problemen niet gelukt om op tijd de gegevens aan te leveren. Zij sluiten zich de komende maanden aan bij het WOZ-waardeloket.
 

Waarom is er nu een register?

Alle gemeenten zijn verplicht om vanaf 1 oktober 2016 de WOZ-waarde van een huis te verstrekken als daar om wordt gevraagd. Afhankelijk van de gemeente kan je de waarde in het register vinden of op de website van de gemeente of mensen kunnen telefonisch om de WOZ-waarde vragen.Jaarlijks wordt de waarde van onroerende zaken vastgesteld door gemeentes. Die waarde is van belang bij het vaststellen van allerlei belastingen. Het openbaar maken van de waarden zou moeten leiden tot accurater inschatten van de gemeente. Inwoners kunnen makkelijker de waarde van hun huis vergelijken met dat van anderen en op die manier zien of er onverklaarbare afwijkingen in zitten.
 

Wat kan je zien op het WOZ-waardeloket?

Alleen de WOZ-waarde wordt openbaar. Er staat niet bij hoe de gemeente tot de berekening komt. De informatie over bedrijfspanden komt niet in het register.Benieuwd naar de WOZ-waarde van uw woning? Kijk dan hier.Heeft u een taxatie nodig van uw woning? Kijk hier hoe u een taxatie aanvraagt.