Mijn favorieten

Verkoper aansprakelijk voor rotte dakconstructie


Koper koopt op 12 juni 2014 een in 1901 gebouwde woning voor € 152.000,-. Na de sleutelafgifte constateert koper diverse gebreken aan het dak en de verdiepingsvloer en stelt verkoper hiervoor aansprakelijk. Verkoper beroept zich op de ouderdomsclausule. Wie krijgt gelijk?FeitenKoper koopt een in 1901 gebouwde woning voor € 152.000,-. In de koopovereenkomst is de ouderdomsclausule opgenomen:“OuderdomsclausuleHet is koper bekend dat de onroerende zaak dateert van voor of rond 1900, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 5.3 (bedoeld zal zijn 6.3: opmerking) van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper.’’ Verkoper was sinds 1998 eigenaar van de woning en heeft de woning tot 2009 zelf bewoond. Vanaf 2009 is de woning verhuurd geweest.